Xem đồng hồ - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Xem đồng hồ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 SGK Toán 3

1. +  Đồng hồ A chỉ 4 giờ 5 phút              +  Đồng hồ D chỉ 6 giờ 15 phút   +  Đồng hồ B chỉ 4 giờ 10 phút            +  Đồng hồ E chỉ 7 giờ rưỡi  +  Đồng hồ C chỉ 4 giờ 25 phút            +  Đồng hồ G chỉ 12 giờ 35 phút . 2.  Quay kim đồng hồ và đặt như sau: 3. +  Đồng hồ A chỉ 5 giờ 20 phút    

Lý thuyết xem đồng hồ

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1 ngày = 24 giờ 1 giờ = 60 phút.

Lý thuyết xem đồng hồ

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1 ngày = 24 giờ 1 giờ = 60 phút.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Xem đồng hồ - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!