Unit 6: Stand up - Đứng lên - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 6: Stand up - Đứng lên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 6 trang 40,41 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1. a            2. c          3. c AUDIO SCRIPT 1. Mr Loc: Good morning, boys and girls. Class: Good morning, Mr Loc. Mr Loc: Sit down, please! 2. Miss Hien: Be quiet, boys! Boy: Sorry, Miss Hien. 3. Class: Goodbye, Mr Loc. Mr Loc: Goodbye, class. Linda, come here, please! BÀI 5: LOOK AND WRITE. N

Lesson 2 - Unit 6 trang 42,43 SGK Tiếng Anh lớp 3

:a 4          b 1       c 2       d 3 AUDIO SCRIPT 1.  Lan: May I come in? Miss Hien: Yes, you can. 2. Lan: May I open the book? Miss Hien: Yes, you can. 3. Thu: May I sit down? Miss Hien: No, you can't. 4. Hong: May I write now? Miss Hien: Yes, you can. BÀI 5: READ AND MATCH. Đọc và nối.

Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1 c Open your book, please! 2  e Be quiet, please! 3  b May I ask a question, Mr Loc? 4  d May I write my name. Miss Hien? 5  a Don't talk! TẠM DỊCH: 1 Vui lòng mở sách ra! 2 Hãy im lặng nào! 3 Xin phép thầy Lộc cho em hỏi một câu hỏi ạ? 4 Em có thể viết tên của mình phải không cô Hiền? 5 Khôn

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 6: Stand up - Đứng lên - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!