Unit 4: How old are you? - Bạn bao nhiêu tuổi - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 4: How old are you? - Bạn bao nhiêu tuổi được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 4 trang 24,25 SGK Tiếng Anh lớp 3

:1. b           2. a AUDIO SCRIPT 1. Nam: Who's that?     Mai: It's Tony. 2.  And who's that?     Mai: It's Mr Loc. BÀI 5:  READ AND WRITE. Đọc và viết. 1. A: WHO’S that?     B: It's Tony. 2. A: And who’s that?     B: It's Mr Loc. TẠM DỊCH: BÀI 6: LET’S WRITE. Chúng ta cùng viết. 1.  It's Tony. 2.  

Lesson 2 - Unit 4 trang 26,27 SGK tiếng anh lớp 3

LESSON 2 Bài học 2 BÀI 1: LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   How old are you, Mai? I'm eight years old. b   How old are you, Nam? I'm eight years old, too. TẠM DỊCH: a Em bao nhiêu tuổi, Mai? Em 8 tuổi. b Em bao nhiêu tuổi, Nam? Em cũng 8 tuổi. BÀI 2: POINT AN

Lesson 3 - Unit 4 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1    c Who's that? It's my friend Linda. 2    a How old are you? I'm six years old. 3  b Is that Mary? Yes, it is. TẠM DỊCH: BÀI 5: READ AND WRITE. Đọc và viết. 1. Hoa: How old are you, Nam? Nam: I'm eight years old. 2. Tony: How old are you, Quan? Quan: I'm ten years old. TẠM DỊCH: Bạn bao nhiê

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 4: How old are you? - Bạn bao nhiêu tuổi - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!