Unit 11: This is my family - Đây là gia đình tôi - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 11: This is my family - Đây là gia đình tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 11 trang 6,7 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 1 Bài học 1 BÀI 1: LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và đọc lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   Who's that man? Người đàn ông đó là ai? He's my father. Ông ấy là ba bố của mình. Really? He's young! Thật không? Ba bạn thật trẻ! b   And that's rny mother next to him. Và người kế bên ba là mẹ của

Lesson 2 - Unit 11 trang 8,9 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 2 Bài học 2 BÀI 1: LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   That's my brother. Đó là em trai mình. How old is your brother? Em trai bạn bao nhiêu tuổi? He is seven. Cậu ấy 7 tuổi. b   That's my grandmother. Đó là bà mình. How old is she? Bà ây boo nhiêu tuổi?

Lesson 3 - Unit 11 trang 10,11 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 Bài học 3 BÀI 1. LISTEN AND REPEAT. Nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: BR BRother                         That's my brother, GR GRandmother               My grandmother's fiftyfive years old. BÀI 2: LISTEN AND WRITE. Nghe và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1. brother     2. grandfather AU

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 11: This is my family - Đây là gia đình tôi - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!