Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 158 SGK Toán 4

Độ dài thu nhỏ trên bản đồ bằng độ dài thật chia cho mẫu số của  tỉ lệ bản đồ. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. + 5km = 500000cm Độ dài trên bản đồ là:         500000 : 10000 = 50 cm   + 25m = 25000mm Độ dài trên bản đồ là:         25000 : 5000 = 5 mm  + 2km = 20000m Độ dài trên bản đồ là:         20000 : 20000

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!