Tỉ lệ bản đồ - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tỉ lệ bản đồ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 155 SGK Toán 4

1.  Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 ta có: Độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm Độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm Độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm 2.  Tỉ lệ bản đồ 1: 1000 1: 300 1: 10000 1: 500 Độ  dài thu nhỏ 1cm 1dm 1mm 1m Độ dài thật 1000cm 300dm 10000 mm 500 m Tỉ lệ bản đồ 1: 1000

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tỉ lệ bản đồ - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!