Thực hành (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Thực hành (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 159 SGK Toán 4

1.  + Đổi 3m = 300cm + Tính độ dài thu nhỏ: 300 : 50 = 6 cm + Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm 2.  + Đổi 8m = 800cm, 6m = 600cm + Chiều dài hình chữ  nhật thu nhỏ : 800 : 200 = 4 cm + Chiều rộng hình chữ nhật thu nhỏ: 600 : 200 = 3 cm + Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Thực hành (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!