Tiền Việt Nam - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tiền Việt Nam được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán 2

1. a 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng. b 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng. c 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng. 2. a 600 đồng b 700 đồng c 800 đồng d 1000 đồng 3. Chọn hình D 4. 100 đồng + 400 đồng = 500 đồng                                              700 đồng + 100 đồng =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tiền Việt Nam - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!