Các số từ 101 đến 110 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Các số từ 101 đến 110 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán lớp 2

1. Số 102 ứng với cách đọc d. Số 109 ứng với cách đọc b. Số 105 ứng với cách đọc e. Số 108 ứng với cách đọc c. Số 103 ứng với cách đcọ g. Số 107 ứng với cách đọc a. 2. 3. 101 < 102                          106 < 109 102 = 102                          103 > 101 105 > 104                          105

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Các số từ 101 đến 110 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!