Các số từ 111 đến 200 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Các số từ 111 đến 200 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2

1. 2.  3. 123 < 124                                  120 < 152 129 < 130                                  186 = 186 126 > 122                                  135 > 125 136 = 136                                  148 > 128 155 < 158                                  199 < 200

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Các số từ 111 đến 200 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!