Luyện tập trang 149 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 149 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 2

1. 2.  a 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 b 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000 c 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 d 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701 3. 543 < 590                                          342 < 432 670 < 676                                  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 149 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!