Mét - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Mét được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 2

1. 1dm = 10cm                                 100cm = 1m  1m = 100cm                                  10dm = 1m 2. 17m + 6m = 23m                                   15m 6m = 9m  8m + 30m = 38m                                38m 24m = 14m 47m + 18m = 65m                                74m 59m = 15m

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Mét - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!