Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 SGK Toán 2

1. 2. 3. a 500 200 = 300                               700 300 = 400                  600 100 = 500                               600 400 = 200                  900 300 = 600                               800 500 = 300 b 1000 200 = 800                             1000 400 = 600              

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!