Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 156 SGK Toán 2

1. 2. 3. a 200 + 100 = 300             500 + 100 = 600                         500 + 200 = 700                 300 + 100 = 400                        300 + 200 = 500                 600 + 300 = 900                          200 + 200 = 400 500 + 300 = 800 800 + 100 = 900 b 800 + 200 = 1000 400 + 600

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!