Đăng ký

Bài 3 trang 11 SGK Toán 5

Đề bài

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài \( \frac{1}{2}m\), chiều rộng \( \frac{1}{3}m\) . Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Hướng dẫn giải

Diện tích tấm bìa là: \( \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =\frac{1}{6}(m^2) \) .

Diện tích mỗi phần là: 

\({1 \over 6}:3 = {1 \over 6}:{3 \over 1} = {1 \over 6} \times {1 \over 3} = {1 \over {18}}\;(m^2)\)

                                           Đáp số: \( \frac{1}{18} m^2\).

shoppe