Luyện tập trang 17 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 17 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 17 SGK Toán 3

1.  + Đồng hồ A chỉ 6 giờ 15 phút. + Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút hoặc 2 giờ rưỡi. + Đồng hồ C chỉ 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút. + Đồng hồ D chỉ 8 giờ. 2. Giải Số người ở trong 4 thuyền là: 5 x 4 = 20 người Đáp số: 20 người   3. a Đã khoanh vào {1 over 3}  số quả cam trong hình 1 có 3 hàng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 17 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!