Luyện tập trang 164 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 164 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2

1. a 800 đồng b 600 đồng c 1000 đồng d 900 đồng e 700 đồng 2. Mẹ phải trả tất cả số tiền là: 600 + 200 = 800 đồng Đáp số : 800 đồng 3. 4.  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 164 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!