Luyện tập chung trang 18 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 18 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Toán 3

1. 2. a x   x 4  = 32                             b x   : 8 = 4     x         = 32 : 4                             x       = 4 x 8     x         =    8                                 x       =   32 3. a 5 x 9 + 27 = 45 + 27 = 72 b  80 : 2 13 = 40 13 = 27 4. GIẢI Thùng thứ hai có nhiều

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 18 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!