Luyện tập chung trang 167 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 167 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 2

1. 2. a 300 + X = 800             X = 800 300             X = 500     X + 700 = 1000          X = 1000 700          X = 300 b X 600 = 100             X = 100 + 600             X = 700     700 X = 400         X = 700 400         X = 300 3. 60cm + 40cm = 1m 300cm + 53cm < 300cm + 57cm 1km > 800m 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 167 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!