Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 SGK Toán 2

1. 937 > 739                               200 + 30 = 230 600 > 599                               500 + 60 + 7 < 597 398 < 405                               500 + 50  > 649 2. a 599, 678, 857, 903, 1000. b 1000, 903, 857, 678, 599. 3. 4. 600m + 300m = 900m 700cm + 20cm = 720cm 20dm + 500dm = 520dm 1

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!