Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Toán 2

1. 2. 3.  875 < 785                            321 > 298 697 < 699                 900 + 90 + 8 < 1000 599 < 701                             732  = 700 + 30 + 2 4. Hình a được khoanh vào {1 over 5}  số hình vuông. 5. Giá tiền một chiếc bút bi là: 700 + 300 = 1000 đồng Đáp số: 1000 đồng.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!