Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2

1. 2. 3.  700 + 300 = 1000                   800 + 200 = 1000                  1000 300 = 700                    1000 200 = 800                   500 + 500 = 1000                   1000 500 = 500 4.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!