Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cấu hình electron của [{rm{As}}Z = 33:left[ {{rm{Ar}}} right]3{d^{10}}4{s^2}4{p^3}] Cấu hình electron của [SbZ = 51:left[ {{rm{Kr}}} right]4{d^{10}}5{s^2}5{p^3}] Cấu hình electron của [BiZ = 83:left[ {Xe} right]4{f^{14}}5{d^{10}}6{s^2}6{p^3}]

Câu 2 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a Trong nhóm VA đi từ N đến Bi độ âm điện giảm  Tính phi kim giảm vì độ âm điện đặc trưng cho tính phi kim. b Các nguyên tố N, O và F thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn. Theo quy luật của một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân độ âm điện tăng, tính phi kim tăng. Vì vậy tính phi kim: {}7N

Câu 3 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

3 +3 +5 N{H3} {N2}{O3} {N2}{O5} P{H3} {P2}{O3} {P2}{O5} 3 +3 +5 N{H3} {N2}{O3} {N2}{O5} P{H3} {P2}{O3} {P2}{O5}

Câu 4 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nguyên tử  nitơ không có obitan d trống, nên ở trạng thái kích thích không xuất hiện 5 electron độc thân để tạo thành 5 liên kết cộng hóa trị. Ngoài khả năng tạo 3 liên kết cộng hóa trị bằng sự góp chung electron, nitơ còn có khả năng tạo thêm 1 liên kết cho – nhận. Các nguyên tố còn lại của nhóm VA

Câu 5 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a [mathop {{rm{As}}}limits^0  + 5HN{O3} to mathop {{H3}{rm{As}}{{rm{O}}4}}limits^{ + 5}  + 5N{O2} + {H2}O] As đóng vai trò chất khử b [mathop {Bi}limits^0  + 4HN{O3} to mathop {Bi}limits^{ + 3} {N{{rm{O}}3}3} + NO uparrow  + 2{H2}O] Bi đóng vai trò chất khử c [S{b2}{O3} + 6HCl t

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!