Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a Không phản ứng            b P{b^{2 + }} + {H2}S to PbS + 2{H^ + } c Pb{left {OH} right2} + 2O{H^ } to PbO2^{2 } + 2{H2}O d SO3^{2 } + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} HSO3^   + O{H^ } eC{u^{2 +

Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

                            NaN{O2} to N{a^ + } + NO2^                                 1            to 1        to 1                            NO2^   + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} HN{O2} + O

Câu 2 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn đáp án B

Câu 3 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

SO3^{2 } + {H2}{O2} to SO4^{2 } + {H2}O; B{a^{2 + }} + SO4^{2 } to BaS{O4} downarrow

Câu 4 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hòa tan các hóa chất vào nước thu dung dịch Muối ăn: A{g^ + } + C{l^ } to AgCl downarrow  trắng Giấm: 2C{H3}COOH + CaC{O3} to {left {C{H3}COO} right2Ca}                                                         + C{O2} uparrow  + {H2}O Bột nở: NH4^ +  + O{H^ } to N{H3} uparrow  +

Câu 5 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Gọi khối lượng nguyên tử của M là M Số mol HCl: 0,02.0,08 = 0,0016 mol; Số mol NaOH: 0,00564.0,1 = 0,000564 mol      MC{O3} + 2HCl to MC{l2} + C{O2} uparrow  + {H2}O,,,left 1 right    0,000518  leftarrow 0,001036 = 0,0016 0,000564       NaOH + HC{ltext{dư}} to NaCl + {H2}O,,,,,2

Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

KBr Muối của cation bazơ mạnh và gốc axit mạnh Chọn đáp án D

Câu 7 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

FeB{r2} Muối của cation bazơ yếu và gốc axit mạnh Chọn đáp án C

Câu 8 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

NaN{O2} Muối của cation bazơ mạnh và gốc axit yếu Chọn đáp án D

Câu 9 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a Cr{left {N{O3}} right3} + 3NaOH to Cr{left {OH} right3} downarrow  + 2NaN{O3} left {C{r^{3 + }} + 3O{H^ } to Cr{{left {OH} right}3} downarrow } right b AlC{l3} + 3NaOH to Al{left {OH} right3} downarrow  + 3NaCl left {A{l^{3 + }} + 3O{H^ } to Al{{left {OH} right}3} dow

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!