Bài 2: Phân loại các chất điện li - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2: Phân loại các chất điện li được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Độ điện li: Độ điện li của một số chất là tỉ số phân tử chất tan đã điện li và số phân tử chất tan ban đầu. alpha  = {n over {{n0}}}left {0 < alpha  le 1} right  hay alpha %  = {n over {{n0}}}100% left {0%  < alpha %  le 100} right alpha  = 1 Chất điện li mạnh là chất khi tan

Câu 2 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất điện li mạnh có độ điện li alpha  = 1 Chọn đáp án B

Câu 3 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất điện li yếu có độ điện li 0 < alpha  < 1 Chọn đáp án C

Câu 4 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Lấy hai cốc nước đựng dung dịch trên có cùng nồng độ lắp vào bộ dụng cụ chứng minh tính dẫn điện của dung dịch hình 1.1 sách giáo khoa, nối các đầu dây dẫn điện với cùng nguồn điện bóng đèn ở cốc nào cháy sáng hơn là NaF NaF là chất điện lo mạnh; bóng đèn ở cốc nào cháy yếu hơn là HF HF là chất điện

Câu 5 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a eqalign{  & Ba{left {N{O3}} right2} to B{a^{2 + }} + 2NO3^    cr  & 0,1M to 0,1M to 0,2M cr}      b eqalign{  & HN{O3} to {H^ + } + NO3^    cr  & 0,02M to 0,02M to 0,02M cr} c eqalign{  & KOH to {K^ + } + O{H^ }  cr  & 0,01M to 0,01M to 0,01M cr}

Câu 6* trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a Giả sử dung dịch chất điện li yếu có thể tích là V lít Số phân tử hào tan là {n0}, số phân tử phân li thành ion n. Độ điện li alpha  = {n over {{n0}}} = {{n/V} over {{n0}/V}} = {C over {{C0}}}   b C{H3}COOH mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}

Câu 7 trang 10 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xét cân bằng C{H3}COOH mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H^ + } + C{H3}CO{O^ } a Khi thêm HCl nồng độ left[ {{H^ + }} right]  tăng  Rightarrow   cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch 2 tạo C{H3}COOH Righ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2: Phân loại các chất điện li - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!