Bài 1: Sự điện li - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1: Sự điện li được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xem phần tóm tắt lý thuyết.

Câu 2 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do axit, bazơ, muối khi hòa tan trong nước phân li ra các ion âm và dương nên dung dịch của chúng dẫn điện.

Câu 3 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Những chất điện li là {H2}S,{H2}S{O3},NaHC{O3},Ca{OH2},HF,NaClO.

Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất không dẫn điện được là KCl rắn khan, vì KCl rắn khan không phân li thành ion nên không dẫn điện được. Chọn đáp án A

Câu 5 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất không phân li ra ion khi hòa tan trong nước là glucozơ {C6}{H{12}}{O6} Chọn đáp án C.

Câu 6 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

HCl trong {C6}{H6} benzen không dẫn điện được. Vì HCl tan trong benzen nhưng không phân li ra {H^ + } và C{l^ }. Chọn đáp án A.

Câu 7 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đối với các hợp chất cho vào nước các ion dương, ion âm trên bề mặt tinh thể bị hút về chúng các phân tử nước cation hút đầu âm và anion hút đầu dương, làm cho các lực hút giữa các cation và anion yếu đi đến một giai đoạn nào đó, chúng tách ra khỏi tinh thể thành ion phân tán vào nước Rightarrow

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1: Sự điện li - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!