Bài 3: Axit, bazơ và muối - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3: Axit, bazơ và muối được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Theo thuyết Arêniút: Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. Thí dụ : HCl rightarrow H^+ + Cl^ CH3COOH mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} H^+ + CH3COO^ Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra a

Câu 10 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a Xét 1 lít dung dịch C{H3}COOH,                 C{H3}COOH,, mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} C{H3}CO{O^ } + {H^ + } Trước điện li            0,1                 0             0 Điện li                       

Câu 2 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a Axit nhiều nấc Những axit khi tan trong nước mà phân tử phân li một nấc ra ion H^+ là các axit một nấc. Những axit khi tan trong nước mà phân tử phân li nhiều nấc ra ion H^+ là các axit nhiều nấc. Thí dụ: HCl to {H^ + } + C{l^ } Ta thấy phân tử HCl trong dung dịch nước chỉ phân li một n

Câu 3 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Câu 4 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn đáp án C

Câu 5 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn đáp án B

Câu 6 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn đáp án C

Câu 7 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phương trình điện li: {K2}C{O3} to 2{K^ + } + CO3^{2 };   NaClO to N{a^ + } + C{lO^ } N{a2}HP{O4} to 2N{a^ + } + HPO4^{2 };   N{a3}P{O4} to 3N{a^ + } + PO4^{3 } N{a2}S to 2N{a^ + } + {S^{2 }};     NaHS to N{a^ + } + H{S^ } Sn{left {OH} right2} to S{n^{2 + }} + 2O{H^ }; 

Câu 8 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Axit: HI + {H2}O to{H3}O^++ {I^ } Bazơ: C{H3}CO{O^ },{S^{2 }},PO4^{3 },N{H3} C{H3}CO{O^ } + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} C{H3}COOH + O{H^ }          PO4^{3 } + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{

Câu 9 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

HF mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H^ + } + {F^ }                           Ta có {Ka} = {{left[ {{H^ + }} right]left[ {{F^ }} right]} over {left[ {HF} right]}} Cl{O^ } + {H2}O mathbin{lower.3exhb

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3: Axit, bazơ và muối - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!