Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion xảy ra Chất tham gia phản ứng phải ta trừ phản ứng với axit Có sự tạo thành: Chất kết tủa chất ít tan hơn, chất không tan Chất dễ bay hơi Chất điện li yếu hơn Ví dụ: + Sản phẩm là chất kết tủa Phương trình dưới dạng phân tử: N{a2}S{O4} + BaC{l2} to BaS

Câu 10 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

eqalign{  & N{H4}Cl:N{H4}Cl to NH4^ +  + C{l^ }  cr  & ;;;;;;;;;;;;;;NH4^ +  + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} N{H3} + {H3}O ^+cr} Chọn đáp án D

Câu 11 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a                C{H3}CO{O^ } + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover   {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} C{H3}COOH + O{H^ } Trước thủy phân: 0,1                              Thủy phân:            x                          to   x         

Câu 2 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a F{e2}{left {S{O4}} right3} + 6NaOH to 2Fe{left {OH} right3} downarrow  + 3N{a2}S{O4} left {F{e^{3 + }} + 3O{H^ } to Fe{{left {OH} right}3} downarrow } right b KN{O3} + NaCl: Không phản ứng c NaHS{O3} + NaOH to N{a2}S{O3} + {H2}O left {HSO3^{ } + O{H^ } to SO3^{2 } + {H2

Câu 3 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cu{left {N{O3}} right2} + N{a2}S to CuS downarrow  + 2NaN{O3} CuS{O4} + {H2}S to CuS downarrow  + {H2}S{O4} CuC{l2} + {K2}S to CuS downarrow  + 2KCl Bản chất của các phản ứng này là phản ứng trao đổi ion C{u^{2 + }} + {S^{2 }} to CuS downarrow

Câu 4 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn đáp án C

Câu 5 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Khác với nhận biết tách chất phải có bước tái tạo hoàn trả lại sản phẩm ban đầu và thông thường phải đảm bảo khối lượng không đổi của các chất trước và sau khi tách a Tách C{a^{2 + }}khỏi dung dịch chứa N{a^ + },C{a^{2 + }}. Cho dung dịch tác dụng với một lượng dung dịch N{a2}C{O3} lọc thu kết

Câu 6 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phương trình dưới dạng phân tử: NaHC{O3} + HCl to NaCl + C{O2} uparrow  + {H2}O Phương trình dưới dạng rút gọn: HCO3^   + {H^ + } to C{O2} uparrow  + {H2}O

Câu 7 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

{H2}S{O4}là chất điện li mạnh vì vậy bóng đèn sáng. {H2}S{O4} to 2{H^ + } + SO4^{2 } Khi cho dung dịch Ba{left {OH} right2}vào xảy ra phản ứng                                     {H2}S{O4} + Ba{left {OH} right2} to BaS{O4} downarrow  + 2{H2}O Nồng độ SO4^{2 }  và {H^ + }  giảm

Câu 8 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a CuS{O4} + N{a2}S to CuS downarrow  + N{a2}S{O4} left {C{u^{2 + }} + {S^{2 }} to CuS downarrow } right b CdS{O4} + N{a2}S to CdS downarrow  + N{a2}S{O4} left {C{d^{2 + }} + {S^{2 }} to CdS downarrow } right c MnS{O4} + N{a2}S to MnS downarrow  + N{a2}S{O4} left {M{n^{2 +

Câu 9 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

{K2}C{O3}:{K2}C{O3} to 2{K^ + } + CO3^{2 }                                     C{O3}^{2 } + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} HC{O3}^ + O{H^ } Chọn đáp án C

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!