Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

HClO mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H^ + } + ClO{^ }                                     {Ka} = {{left[ {{H^ + }} right]left[ {Cl{O^ }} right]} over {left[ {HClO} right]}} Br{O^ } + {H2}O mathbin{

Câu 10 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xét 1 lít dung dịch HN{O2}                       HN{O2} mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H^ + } + NO2^   Trước điện li:      0,1         0           0 Điện li:                  x   to    x      to    x

Câu 2 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

                   HN{O2} mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H^ + } + NO2^ Trước điện li    0,1        0       0 Điện li               x   to   x to   x Ta có left[ {{H^ + }} right] = x = {10^{ pH}}

Câu 3 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

eqalign{  & HN{O3} mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H^ + } + NO3^    cr  & left[ {{H^ + }} right] = left[ {NO3^ } right] cr} Chọn đáp án C

Câu 4 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Khi pha loãng, độ điện li alpha tăng {Ka} tăng left {K = {alpha ^2}.C} right Chọn đáp án A

Câu 5 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a {n{Mg}} = {{2,4} over {24}} = 0,1,,mol;,,{n{HCl}} = 0,1.3 = 0,3,,,mol                               Mg + 2HCl to MgC{l2} + {H2} uparrow Trước phản ứng:    0,1     0,3 Phản ứng:               0,1 to  0,2 Sau phản ứng:         0        0,1 Số mol HCl dư    0,3 – 0,2 = 0,1 mol    

Câu 6 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phương trình điện li: MgS{O4} to M{g^{2 + }} + SO4^{2 }            Pb{left {OH} right2} mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} Pb{left {OH} right^ + } + O{H^ }        Pb{left {OH} right^ + } mathbin{lower.3

Câu 7 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

NH4^ + :NH4^ +  + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} N{H3} + {H3}{O^ + } Chọn đáp án B

Câu 8 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Br{O^ }:Br{O^ } + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} HBrO + O{H^ } Chọn đáp án C

Câu 9 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

H{S^ }là ion lưỡng tính: H{S^ } + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H2}S + O{H^ }                                      H{S^ } + {H2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {sma

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!