Đăng ký

Bài 3 trang 13 SGK Sinh học 9

Đề bài

Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3 

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn

Hướng dẫn giải

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn