Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Hóa lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 Trang 13 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng số proton. Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 1 trang 13 SGK Hoá học 10

Đáp án C

Bài 2 Trang 13 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z.      Vì vậy, chúng ta chọn D.  

Bài 2 trang 13 SGK Hoá học 10

Đáp án D

Bài 3 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là:            dfrac{12.98,89+13.1,11}{100}=12,011 Vì vậy, chúng ta chọn B.

Bài 3 trang 14 SGK Hóa Học 10

   Bài 3 Trang 14, SGK    Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là:     dfrac{12.98,89 + 13.1.11}{100}= 12,011    Vì vậy, chúng ta CHỌN B. 

Bài 3 trang 14 SGK Hoá học 10

overline A  = frac{{a.X + b.Y}}{{100}} Với X, Y là nguyên tử khối của các đồng vị; a, b là phần trăm số nguyên tử của các đồng vị tương ứng. LỜI GIẢI CHI TIẾT {overline A {C}} = frac{{12.98,89 + 13.1,11}}{{100}} = 12,0111 Đáp án B

Bài 4 trang 14 SGK Hoá học 10

Bài 4 Trang14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số notron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử.       {3}^{7}textrm{Li}, kí hiệu này cho ta biết:      + Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Li là 3, điện tích hạt nhân nguyên tử là 3+, trong hạt nhân có 3 proton và 7 3 = 4 notron.      + Vỏ ngu

Bài 5 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Gọi x là thành phần phần trăm của đồng vị {29}^{65}textrm{Cu} và 100x là thành phần phần trăm của đồng vị {29}^{63}textrm{Cu}.      Ta có: overline{A{Cu}}=dfrac{65.x+63100x}{100}=63,54      Leftrightarrow 2x=63456300=54      Leftrightarrow x=27%      Vậy: {}^{65}textrm{Cu} c

Bài 5 trang 14 SGK Hoá học 10

Gọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta có :                       frac{65x+63100x}{100}  = 63,54 Giải ra ta được x = 27% 65Cu. Vậy thành phần 63Cu là 73%.

Bài 6 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Trong nước nguyên chất có chứa chủ yếu là đồng vị {1}^{1}textrm{H} và {1}^{2}textrm{H}.      Gọi x là phần trăm về số mol nguyên tử đồng vị  {1}^{2}textrm{H} và 100 x là phần trăm về số mol nguyên tử đồng vị  {1}^{1}textrm{H}.      Ta có: dfrac{2.x+1100x}{100}=1,008.      Giải p

Bài 6 trang 14 SGK Hoá học 10

Gọi % số nguyên tử đồng vị {1}^{2}textrm{H} là a%: frac{1100a+2a}{100} = 1,008 => a = 0,8 Khối lượng của 1ml nước là 1 gam. PTK{H{2}O} = 16 + 2,016 = 18,016u => Khối lượng mol của nước là 18,016 g/mol Số mol của 1 gam nước là: frac{1}{{18,016}} = 0,0555mol Số nguyên tử H có trong 1ml H

Bài 7 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Theo tỉ lệ đã cho ta có:              {}^{16}textrm{O}                                  {}^{17}textrm{O}                               {}^{18}textrm{O}  99,757 nguyên tử                 0,039 nguyên tử               0,204 nguyên tử ? nguyên tử                          1 nguyên tử           

Bài 7 trang 14 SGK Hoá học 10

Giả sử có 10 000 nguyên tử O. Số nguyên tử của mỗi đồng vị là: 99,757% 16O Rightarrow 99757 nguyên tử 16O 0,039% 17O Rightarrow 39 nguyên tử 17O 0,204% 18O Rightarrow 204 nguyên tử 18O  Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử: 16O là: {{99757} over {39}}  approx  2558 nguyên tử. 18O l

Bài 8 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Nguyên tử khối trung bình của Ar là:          dfrac{40.99,6+38.0,063+36.0,337}{100}=39,98      Phân tử Ar có một nguyên tử nên khối lượng mol phân tử Ar là 39,98g. Ở điều kiện tiêu chuẩn đktc thì 1mol phân tử Ar hay 39,98g có thể tích là 22,4 lít.      Vậy 10g Ar có thể tích đktc là: dfrac

Bài 8 trang 14 SGK Hoá học 10

overline{M{Ar}}= frac{40.99,6+0,063.38+0,337.36}{100}= 39,985. 22,4 lít Ar ở đktc có khối lượng 39,985 g     x lít Ar ở đktc có khối lượng 10 g Rightarrow x = {{10.22,4} over {39,985}} = 5,602text{ lít}

Giải bài 1 trang 13 Sách giáo khoa Hóa học 10

   Bài 1 Trang 9, SGK    Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng số proton.    Vì vậy, chúng ta CHỌN C. 

Lý Thuyết Đồng vị đầy đủ và chuẩn nhất

ĐỒNG VỊ là một bài trong chương trình Hóa học 10. CUNGHOCVUI xin gửi tới các bạn bài tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập Đồng vị HÓA 10 ngắn gọn và chi tiết nhất. A. Tóm tắt lý thuyết Đồng vị 1. Nguyên tố hóa học  Số điện tích hạt nhân số proton, số electron của những nguyên tử giống nhau thì đượ

Lý thuyết hạt nhân nguyên tử chuẩn nhất

Bài viết tổng hợp các kiến thức lý thuyết chuẩn nhất về HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, hãy cùng với Cunghocvui đi vào tìm hiểu về CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, ĐỒNG VỊ. CUỐI BÀI SẼ LÀ MỘT SỐ BÀI TẬP HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ giúp bạn vận dụng ngay lý thuyết ở trên. [Hạt nhân nguyên tử] I KHÁI QUÁT VỀ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Hóa lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!