Đăng ký

Giải bài 1 trang 13 Sách giáo khoa Hóa học 10

   Bài 1 (Trang 9, SGK)

   Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng số proton.

   Vì vậy, chúng ta chọn C.