Đăng ký

Nắm trọn ngữ pháp cấu trúc "in order to" và "so as to"

Trong bài viết này hãy cùng với Cunghocvui đi vào tìm hiểu hai cấu trúc in order to và so as to, ý nghĩa cụm từ so as toin order to là gì, cách dùng in order to như thế nào ngay nhé! 

in order to/ so as to

I) Ý nghĩa so as to/ in order to là gì?

So as to/ in order to có nghĩa là "để mà, để", chúng được dùng trong câu để giới thiệu mục đích của hành động được nhắc đến ngay trước đó.

VD:

- I study Chinese in order to speak to my China friend.

- He works hard so as to have a better life in the future.

II) Cấu trúc và cách dùng in order to/ so as to

Khi dùng in order to/ so as to, ta chia ra thành hai trường hợp với mục đích cụ thể:

1) Mục đích của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở phía trước

S + V + in order/ so as + (not) + to + V...

VD:

He worked hard. He wanted to pass the test.

=> He worked hard so as to pass the test.

2) Mục đích của hành động hướng tới đối tượng khác

S + V + in order + for O + (not) + to + V...

VD: She worked hard. She wants her kid to have a better life.

=> She words hard in order for her kid to have a better life.

Trên đây là hai cách dùng và cấu trúc in order to/ so as to mà bạn cần ghi nhớ và nắm chắc được để sử dụng trong các bài tập vận dụng.

III) Mở rộng cấu trúc tương đương

1) To + V

H worked hard so as to pass the test = H worked hard to pass the test. (Tôi học hành chăm chỉ để đỗ kỳ thi)

* Lưu ý: Không dùng not + to V thay thế cho in order/ so as + not to V

2) So that

S + V + so that + can/ could/ will/ would (not) + V

She works hard in order for her kid to have a better life = She works hard so that her kid will have a better life. (Cô ấy làm việc chăm chỉ để con cô ấy có cuộc sống tốt hơn)

IV) Luyện tập

Sửa lại các câu sau với cấu trúc in order to/ so that.

1) She opened the window. She wanted to let fresh air in.

2) Jack learns Korean. His aim is to work in Korean.

3) I will com with you. I want to help you.

Xem thêm >>> Bộ bí kíp đầy đủ về các dạng câu điều kiện học sinh không nên bỏ qua

Trên đây là bài viết hướng dẫn về cách dùng in order to/ so as to, cấu trúc in order to/ in order not to/ so as to và tìm hiểu được khái niệm in order to/ so as to. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho qúa trình học tập của bạn. Chúc các bạn học tập tốt <3