Đăng ký

Nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch (Dàn ý)

413 từ

Nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch (Dàn ý)

Dàn ý nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch

- Thế nào là nước sạch: Là nguồn nước có thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày của con người và sản xuất của con người 
- Vai trò của nước đối với sự sống 
+ Là thành phần chủ yếu của con người và động vật 
+ Là yếu tố không thể thiếu cho sinh hoạt hàng ngày cho sản xuất của con người 
- Thực trạng nguồn nước sạch đang bị ô nhiễm, đang ngày càng vơi cạn 
+ Do chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt môi trường bị mất cân bằng sinh thái…
+ Sông hồ bị ô nhiễm nặng, hạn hán tăng và kéo dài,…
- Hậu quả nghiêm trọng của nguồn nước sạch dần cạn kiệt 
+ Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người: Suy nhược do thiếu nước,…
+ Ảnh hưởng tới sản xuất: Hạn hán, mất mùa, thiếu nước tưới,…

- Giải pháp 
+ Trước mắt: Tiết kiệm nước sạch, giữ gìn vệ sinh 
+ Lâu dài
. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vê môi trường
. Trồng rừng, giữ nguyên nguồn nước