Đăng ký

Giải câu 6 Trang 137 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđro, ta thấy:

- Vạch lam nằm bên phải vạch chàm.

- Vạch đỏ nằm bên phải vạch lam.

- Vạch tím nằm bên trái vạch chàm.