Đăng ký

Giải câu 2 Trang 137 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     - Quang phổ liên tục là một dải màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

     - Điều kiện để có quanh phổ liên tục: là các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất thấp được nung nóng đến phát sáng phát ra.

     - Đặc điểm của quang phổ liên tục:

     + Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng, không phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn phát.

     + Nhiệt độ càng cao, quang phổ liên tục càng mở rộng dần về phía tím.