Đăng ký

Giải câu 4 Trang 137 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra.