Đăng ký

Giải câu 5 Trang 137 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C.

Vì quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn bị nung nóng phát ra.

shoppe