Đăng ký

Giải câu 1 Trang 137 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     - Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

     - Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ: Các chất khí áp suất thấp khi được nung đến nhiệt độ cao hoặc được kích thích bằng điện đến phát sáng ra quang phổ vạch phát xạ.

     - Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ:

     + Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí vạch (cũng đồng nghĩa với sự khác nhau về màu sắc các vạch) và độ sáng tỉ đối của các vạch.

     + Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.