Đăng ký

Giải câu 5 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. Điện trở của một quang điện trở có giá trị thay đổi được.

     Cụ thể: điện trở của một quang điện trở có giá trị giảm mạnh khi được chiếu sáng.

shoppe