Đăng ký

Giải câu 4 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 12

A - b: Pin hóa học hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện hóa ở hai cực điện cực.

B - c: Pin nhiệt điện hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các êlectron tự do khuếch tán từ đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại.

C - a: Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.