Đăng ký

Giải câu 2 Trang 161 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Độ lớn suất điện động của pin quang điện nhỏ hơn độ lớn suất điện động của pin hóa học.