Đăng ký

Giải câu 1 Trang 159 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Độ lớn của giới hạn quang dẫn lớn hơn độ lớn của giới hạn quang điện.

     Nhận xét: Để hiện tượng quang dẫn xảy ra, không đòi hỏi phôtôn phải có năng lượng lớn, rất nhiều chất quang dẫn hoạt động được với ánh sáng hồng ngoại. Hiện tượng quang điện xảy ra với ánh sáng có bước sóng ngắn, đây là một lợi thế của hiện tượng quang dẫn so với hiện tượng quang điện. Như vậy năng lượng kích hoạt các êlectron liên kết để chúng trở thành các êlectron dẫn nhỏ hơn công thoát để bứt các êlectron ra khỏi kim loại.