Đăng ký

Giải câu 3 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Phân biệt hành tinh và vệ tinh.

Hướng dẫn giải

Phân biệt hành tinh và vệ tinh:

Hành tinh Vệ tinh
Là thiên thể lớn, chuyển động quanh Mặt Trời. Thiên thể nhỏ, chuyển động quanh hành tinh.

Ví dụ:

Trái Đất là hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.

Mặt Trăng là vệ tinh chuyển động quanh Trái Đất.