Đăng ký

Giải câu 13 Trang 217 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Có phải tất cả các sao mà ta nhìn thấy từ Trái Đất đều thuộc Ngân Hà hay không ? Tại sao các sao nằm ngoài dải Ngân Hà cũng thuộc Ngân Hà?

Hướng dẫn giải

     Tất cả các sao mà ta nhìn thấy từ Trái Đất đều thuộc dải Ngân Hà.

     Nhìn về phía tâm Ngân Hà sẽ thấy một vùng dày đặc các sao, đó là "hình chiếu" của Ngân Hà trên nền trời và cũng là dãy Ngân Hà.

     Do đó, những sao nằm ngoài dãy Ngân Hà vẫn thuộc về Ngân Hà của chúng ta.