Đăng ký

Giải câu 10 Trang 217 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

A. Sao siêu mới.                   B. Punxa.

C. Lỗ đen.                             D. Quaza.

Hướng dẫn giải

     Chọn D. Cấu trúc quaza không là thành viên của một thiên hà.

     Các thành viên của thiên hà gồm các sao (sao chắt, sao đôi, sao siêu mới,...), các lỗ đen, các tinh vân, các punxa.