Đăng ký

Giải câu 2 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

Hướng dẫn giải

     Vai trò của Mặt Trời trong hệ Mặt Trời:

     Lực hấp dẫn của Mặt Trời đóng vai trò quyết định đến sự hình thành, phát triển và chuyển động của hệ Mặt Trời.

     Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả hệ Mặt Trời.

     Nguồn gốc năng lượng Mặt Trời là phản ứng nhiệt hạch, trong đó các hạt nhân hiđro được tổng hợp thành hạt nhân heli.