Đăng ký

Giải câu 2 Trang 97 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     * Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha:

     - Rôto: là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay.

     - Stato: là bộ phận tạo ra từ trường quay, gồm ba cuộn dây giống nhau đặt trên vòng tròn lệch nhau những góc \(120^0\).

     * Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha:

     - Tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện ba pha chạy vào ba cuộn dây giống nhau, đặt lệch nhau  \(120^0\).

     - Đặt trong từ trường quay một rôto lồng sóc có thể quay xung quanh trục trùng với trục quay của từ trường.

     - Rôto lông sóc quay do tác dụng của từ trường quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ của từ trường.