Đăng ký

Giải câu 1 Trang 96 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     - Lực từ tác dụng lên khung dây dẫn bao giờ cũng có xu hướng làm cho khung quay đến vị trí sao cho từ thông qua khung dây cực đại.

     - Lực từ sẽ làm khung dây quay theo chiều quay của vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}.\)

     Khi tốc độ quay của khung dây càng gần tốc độ quay của từ trường thì momen của lực từ càng nhỏ.

     - Khi momen của lực từ cân bằng với momen của lực ma sát thì khung dây quay đều với tốc độ nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.