Đăng ký

Giải câu 1 Trang 97 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.